De methode G.D.S  harmoniseert spieren en gewrichten, alsook houdingen en gedragspatronen.

De G.D.S.-Methode

 

Godelieve Denys-Struyf

Belgische kinesitherapeute en osteopate, grondlegster van de GDS methode.

 

Godelieve Denys-Struyf heeft vanaf de zestiger jaren de spier- en gewrichtskettingenmethode GDS ontwikkeld. In 1983 heeft ze het “Institut des Chaînes musculaires et articulaires et des Techniques GDS”(ICTGDS) opgericht. Tot op heden ziet het toe op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs, de verspreiding en de correcte toepassing van de GDS methode over heel de wereld.

 

Met haar scherp observatievermogen en haar opleiding tot portretschilder heeft ze stap voor stap een holistische kinesitherapiemethode ontwikkeld en verfijnd, die de werking van het lichaam onlosmakelijk verbindt met de psychische gedragspatronen.De GDS-methode is een zowel preventieve als therapeutische methode, die uitgaat van het beginsel van de voorbeschikte voedingsbodem.


 

PA-AP
PA-AP

Chaînes Postéro-Antérieure et Antéro-Postérieure

press to zoom
AM
AM

Chaîne Antéro-Médiane

press to zoom
PM
PM

Chaîne Postéro-Médiane

press to zoom
PA-AP
PA-AP

Chaînes Postéro-Antérieure et Antéro-Postérieure

press to zoom

De auteur heeft zes spiergroepen beschreven via welke de psychisch-  lichamelijke componenten tot uitdrukking komen.
Het lichaam vormt één geheel van onderling samenhangende delen, terwijl de spieren en de fascia’s als kettingen zijn ontworpen en voor de samenhang ervan zorgen.
Onze emoties, onze gevoelens, onze levenswijze en ons verleden komen tot uiting in dit systeem, dat onze gebaren en houding beïnvloedt en dat ons een plaats geeft in een non-verbale uitwisseling met de omgeving: de niet-uitgesproken taal van het lichaam.
Wanneer de spiergroepen blijk geven van de nodige soepelheid en voldoende op elkaar zijn afgestemd, bieden ze ons de samenhang en de soepelheid die we nodig hebben om het leven aan te kunnen passen.
Laat hun werking te wensen over, dan kunnen die groepen evolueren  naar het ontstaan van myo-fasciale spanningskettingen die het lichaam gevangen zetten in een verstarde houding.
Gebeurt dat bij herhaling en over een lange periode, dan ontstaan er specifieke afdrukken op het lichaam en komen de gewrichten geleidelijk aan in een opeenvolging van dysfuncties terecht.
In dat geval gaat de fysiologie van het lichaam over in een pathologie van verstarde taal die de patiënt kwetsbaar maakt.

 

 

De therapie volgens de GDS-methode

 

Elke persoon kan rekenen op een individuele aanpak. Symptomen vinden hun plaats in een algemeen beeld dat uitgaat van de verbondenheid van het locomotorisch apparaat en de psyche.Naargelang van de behoeften van de patiënt, doen de GDS-therapeuten een beroep op een lichamelijke en/of op een psychocorporele techniek.

De kinesitherapie biedt zoveel mogelijkheden dat ze rekening kan houden met de eigenheid van elke patiënt.Massage- en reflextechnieken, rek- en stimuleringsmethodes kunnen de spierspanningen op elkaar afstemmen. Voorts helpt osteo-articulaire modellering de patiënt zijn vrijheid van bewegen terug te vinden.De leidraad van de GDS-methode bevat een psychocorporele dimensie om de heelheid van de persoon te realiseren, ongeacht of het om een kind of een volwassene gaat. Door op het lichaam in te werken slaagt ze erin een door het verleden aangetaste constructie te herstellen en te versterken.Hierbij wordt gebruik gemaakt van het concrete ervaren van situaties, die in het verleden op een onvolledige wijze werden beleefd en verwerkt.

De methode hecht veel belang aan de bewustwording van het lichaam, meer bepaald van het skelet , alsook aan het aanleren van de correcte beweging, want deze leiden tot een optimaal gebruik van het lichaam.

Toepassingsgebied van de GDS-methode ?
Therapeutisch
 

De GDS-methode gaat uit van de aanleg en spoort de oorsprong op van tal van pathologieën die ondergebracht worden onder de noemer van reumatische aandoeningen (artrose, cervicalgie, dorsalgie, lumbalgie, sciatalgie, ...).

In het kader van de orthopedie komen houdingsafwijkingen van de wervelkolom (overmatige lordose of cyfose en scoliose) in aanmerking, temeer omdat een alomvattende aanpak rekening houdt met tal van parameters die afwijkingen kenmerken.

 

Ook reikt ze doelmatige en duurzame oplossingen aan bij de behandeling van afwijkingen van de onderste ledematen (coxartrose, pijn aan en afwijkende houdingen van knieën en voeten...) en tevens van de bovenste ledematen (periartritis scapulo humeralis, tennis elbow, metacarpaal syndroom,...).Ook bij  breuken, verstuikingen en verrekkingen kan zij de gevolgen verzorgen.Zij heeft tevens haar nut bewezen bij de behandeling van de locomotorische gevolgen van neurologische aandoeningen.Tot slot behoren nog tot haar werkgebied de perinatale begeleiding en de begeleiding van kinderen en adolescenten die lichamelijke of gedragsproblemen vertonen.

 Preventief

Door het lichaamsbewustzijn te bevorderen, verbetert de methode de verwerking van spierpijn die ontstaat door beroepsgebonden handelingen en door stress. Zodoende voorkomt ze vroegtijdige slijtage van de gewrichten.
Als onderhoudsmethode reikt ze technieken aan om terugval en nieuwe dysfuncties te voorkomen. Ze brengt tot slot de patiënt tot een ruimere autonomie ongeacht zijn leeftijd.